Podmiot P.W. SONCAS-2, NIP: 672-100-34-11 uzyskał subwencję finansową w kwocie 202 866,36 PLN,
w ramach programu rządowego” Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich firm.